• 1. VIB is eenvoudig en laagdrempelig: je hebt er weinig meer voor nodig dan een iPad.
  • 2. VIB is effectief: al na de eerste sessie zie je resultaat.
  • 3. Met VIB bied je iets extra’s aan je medewerkers. Op een positieve manier voelen ze zich gesteund in hun werk.
  • 4. VIB geeft je het gereedschap in handen om kinderen bewuster te zien en hun gedrag te (h)erkennen.
  • 5. VIB geeft je medewerkers meer inzicht in hun eigen pedagogisch handelen.
  • 6. Met VIB verhoog je het kwaliteitsniveau van je medewerkers én van je kinderopvangorganisatie.
  • 7. Met VIB krijgen je pedagogisch medewerkers meer voldoening en meer plezier in hun werk.
  • 8. In een groep met VIB-getrainde medewerkers voelen kinderen zich veilig en kunnen ze zich op een positieve manier ontwikkelen.
  • 9. VIB is bij uitstek het middel om het pedagogisch handelen binnen teams te verdiepen.
  • 10. VIB heeft effect op individuele medewerkers én op teams.