• Bij de eerste kennismaking met jullie kindcentrum bespreken we wat jullie vragen, wensen en doelen zijn voor de coaching met VIB.
  • Dan maken we een afspraak voor het filmen van een interactie tussen een kind en een medewerker.
  • Op een zo natuurlijk mogelijke manier zetten we een activiteit in gang, waarbij ik de medewerker en het kind kort film. Dit duurt maar een paar minuten.
  • Aansluitend bespreek ik met de medewerker (gedeeltes van) datgene wat we zojuist gefilmd hebben.
  • Bij het bespreken is het uitgangspunt altijd: wat laat het kind zien?
  • We kijken de opname stap voor stap terug, zodat we alle details goed kunnen analyseren.
  • Essentieel daarbij is dat mijn coaching niet oordelend is. Ik help de medewerker om echt te kijken vanuit het kind, en geef haar de ruimte om zelf ontdekkingen te doen.
  • Op deze manier ontwikkelt de medewerker meer inzicht in het kind, in zichzelf en in haar eigen functioneren