Sanne

Werken in de kinderopvang doe ik met heel veel plezier. Het geeft mij energie om te zien hoe kinderen zich ontwikkelen en ik vind het bijzonder om daaraan mijn steentje te kunnen bijdragen. Sinds ik Video Interactie Begeleiding heb ontdekt, is het mijn missie om daarmee de kwaliteit van de kinderopvang te verbeteren.

Werkervaring

Vanaf 2006 heb ik onder meer als locatiemanager, pedagogisch coach en manager kinderopvang gewerkt. Daarnaast heb ik op verschillende locaties de Voor- en Vroegschoolse Educatie opgezet en het pedagogisch beleid ontwikkeld. Telkens als er iets vernieuwd of veranderd moest worden, was ik daarvoor verantwoordelijk. Mijn uitgangspunt was daarbij altijd: hoe kan ik de kwaliteit van de kinderopvang op deze locatie verbeteren, en tegelijk de medewerkers een impuls geven in hun werk?

Visie

Kinderopvang is belangrijk, mooi en waardevol werk. Ouders geven je hun kostbaarste bezit in
handen! En de manier waarop je met kinderen omgaat, bepaalt mede hoe ze zich ontwikkelen. Dat
moet je dus heel bewust en met zo veel mogelijk kennis van zaken doen. Video Interactie Begeleiding
is daar een heel krachtig middel voor.