Wat is Video Interactie Begeleiding?

Video Interactie Begeleiding (VIB) is een eenvoudig en laagdrempelig hulpmiddel bij het coachen en begeleiden van pedagogisch medewerkers. Met een kleine camera of iPad maak je korte opnames van verschillende interacties tussen kind en pedagogisch medewerker op de groep. Door deze opnames terug te kijken en te analyseren krijg je als team én als medewerker beter inzicht in het gedrag van het kind en de medewerker.

VIB: voor een blijvend positief effect

Positief contact met kinderen is één van de belangrijkste vaardigheden voor kindprofessionals. Kinderen nemen van nature initiatieven om contact te leggen en zich te ontwikkelen. Met VIB leer je deze initiatieven te herkennen, zodat je er op kunt reageren. Dit heeft een blijvend en positief effect op je pedagogisch medewerkers. En dat komt de ontwikkeling van de kinderen in je groep ten goede.

VIB: wetenschappelijk bewezen

VIB is een laagdrempelig, effectief én wetenschappelijk getoetst instrument waarmee je de communicatie tussen kinderen en pedagogisch medewerkers inzichtelijk maakt en verbetert. VIB heeft een hoop positieve effecten op kinderen, individuele medewerkers én organisaties:

  • Kinderen worden bewuster gezien. Hun gedrag en intenties worden erkend. Dat maakt dat ze zich veilig voelen en zich op een positieve manier kunnen uitdrukken en ontwikkelen.
  • Pedagogisch medewerkers krijgen meer inzicht in hun werk en in hun eigen handelen. Dat maakt hun werk zinvoller en leuker.
  • Kinderopvangorganisaties werken professioneler en worden positiever beoordeeld.